Ana Sayfa
 
 
 
ARŞİV
    Süper Lig
12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Adres Bildirimi Yapmayanlara 322 TL Ceza!
Adres Bildirimi Yapmayanlara 322 TL Ceza!
30 Nisan 2009 / 14:40
15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren,adres bildirimi yapmayanlardan 322 TL,gerçeğe aykırı adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere ise 646 TL İdari para cezası uygulamasına başlanıyor..

15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren,adres bildirimi yapmayanlardan 322 TL,gerçeğe aykırı adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere ise 646 TL İdari para cezası uygulamasına başlanıyor..

26.04.2006 tarih ve 5490 sayılı yasa ile Adres Bildiriminin yapılması zorunlu hale getirilmiş ve Bildirimin 20 Günlük süre içerisinde yapılmaması halinde 322 TL,Gerçeğe aykırı Adres Beyanı halinde ise 646 TL Ceza uygulaması Başlıyor.

29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 26.04.2006 tarih ve 5490 sayılı yasa ile yerleşim yeri adresinin bildirilmesi zorunlu hale getirilmiş ve ilgili yasa hükümleri gereği elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesinin sağlanması görevi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmişti.

26.04.2006 tarih ve 5490 sayılı yasa ile Adres bildirimi zorunlu hale gelen vatandaşlardan 20 gün içerisinde bildirim yapmayan veya Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlardan tahsil edilmesi gereken maddi para cezalarının tahsil yöntemi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.5490 sayılı yasanın 50. maddesi gereği Adres Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen vatandaşlardan 322.TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara de 646 TL idari para cezası kesilmesi gerektiği ancak ‘’Tebligat Kanunu’’Hükümleri gereği bu cezanın ilgililere ne şekilde tebliğ edileceği tartışma konusu. Olması ve ‘’Kabahatler Kanunu ‘’ gereği Cezanın tahsilatının yapılabilmesi için Tebliğ zorunluluğu bulunması nedeniyle Bugüne kadar tahsil edilmeyen bu ceza uygulamasına,20.04.2009 tarihinden itibaren Ceza uygulamasına başlanması için Nüfus Müdürlüklerine talimat verildiği bildirildi.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınacak. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere adres beyan formuyla yapılacak. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilecekler.

Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilecek.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilecek.

Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılacak.
Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilecek.

Adres bildirimi şahsen, posta veya elektronik posta ile yapılabilecek. Vatandaşların adreslerini nüfus müdürlüklerine bildirmeleri ve Adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri de en geç 20 gün içerisinde en yakın nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlü kılındı ve Adres bildiriminde bulunmayanların veya yanlış adres beyanında bulunan vatandaşların da maddi para cezası ile cezalandırılması hükme bağlandı.

26.04.2006 tarih ve 5490 sayılı yasa ile Mülkî idare amirince bu Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 322 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 646 YTL idarî para cezası verilmesi hükmü getirildi.

Yurt dışında verilen idarî para cezaları, işlem sırasında mahallî para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hâsılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilecek.

Bu Kanuna göre;
a) Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, bu maddede belirtilen idarî para cezaları uygulanmaz. Denilerek, bu nedenle vatandaşların Adreslerini 20 gün içerisinde adlarına kayıtlı bulunan Elektrik, su veya telefon faturalarından biri ile en yakın Nüfus müdürlüklerine başvurarak Adres bildirimini yapmaları ve adres değişikliklerinde de aynı yöntem ile adres değişikliklerini kütüklerine işlettirmeleri gerekmektedir. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için mutlaka adres beyanında en geç 20 gün içerisinde bulunmaları gerektiği yetkililer tarafından hatırlatıldı. Yetkililer,Sistem sayesinde, Yerleşim yeri adres belgeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgileri, nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirilerek, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kurumların istifadesine sunulacaktır.Ülke genelinde tüm kurumlara, adres ile ilgili iş ve işlemlerde bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Adres bilgilerinin kurumlarla paylaşılması güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda hizmet veren kurumların çalışmalarına temel teşkil edecek ve kişilerin hayatını kolaylaştıracaktır.

Adres Kayıt Sisteminin amacına ulaşabilmesi, adrese ilişkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması adres değişikliklerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkündür. Kişilerin yerleşim yeri (İkamet ) ve diğer adreslerini şahsen bildirmeleri esastır. Bu bildirimler; İlçe Nüfus Müdürlüklerine, Dış Temsilciliklere, Adrese dayalı hizmet alınacak kurumlara ( belediye, elektrik ve su idareler) 20 iş günü içinde şahsen, iadeli taahhütlü posta, kargo veya sayısal imza kullanılarak yapılabilecektir. Kamu hizmetlerinde ve resmi işlerde bu sistemde kayıtlı adresler esas alınacağından, vatandaşların hizmetlerden hızlı ve etkin yararlanabilmeleri için Adres değişikliklerini Nüfus Müdürlüklerine 20 iş günü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. “dedi.

Kalaycı, engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimselerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; bağlı bulunduğu mahalle ve köy muhtarı nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlü olduklarını söyledi. Kalaycı, açıklamasında şu bilgileri verdi: “Adres Kayıt Sisteminde Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya Cüzdan Talep Belgesi veren Köy veya Mahalle Muhtarları ile her hangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 322 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 646 TL idari para cezası verilecektir. Bu nedenle, Adres Kayıt Sistemine kaydını yaptırmayan vatandaşlarımızın bir an önce yerleşim yeri Nüfus Müdürlüğüne uğrayarak Adres Kayıt Sistemine kaydının yapılması için bildirimde bulunmaları gerekmektedir.”denildi.

Muhabir : Abdullah Ortaç-Ankara
Oy Ver : 1 2 3 4 5   
öğrenci yurdu yok uleyn
deli balta
hala sayın büyüklerim diyorum sabrın da bisınırı vardır lan siz yurt yapın ilk önce sonra millete adres deyin oy hesabı yapmayın ben 45 gündür sokakta kalıyorum senin yurdun yok ve bana hesap sormaya kalkıyorsun okulu bırakıyorum 11.11.2011 sloganıyla 11 tesis açan büyüklerim şimdiye kadar 11 yurt yapsalardı bu sorun olmayacaktı neden özel yurtlar kimin elinde öğrenci peşkeş çekiliyor nasıl olsa sesi çıkmaz diyorsunuz milletin kafasını bozmayın zaten milletin
11 Kasım 2013 Pazartesi 21:01
q
vatandaş
valla bende yedim cezayı ama ödemeyi düşünmüyorum. wq
20 Aralık 2010 Pazartesi 12:25
Sanal devlet kandırmacası
kronikyorgun
Sözüm ona, adresimizi en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmemiz yetiyor. İkametgahının bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğüne gitmen, tapu, kira sözleşmesi, fatura vs sunman şart.
Bunları yapamadığında ise ceza ödemek zorunda kalıyorsun.
02 Eylül 2010 Perşembe 13:16
Net Gündem